Elektronička razmjena informacija o socijalnoj sigurnosti – Novi korak prema boljoj elektronskoj povezanosti

EESSI olakšava i zapošljavanje hrvatskih građana u nekoj od članica EU, ali i obrnuto, jer pojednostavljuje proces prijava i odjava iz nadležnih institucija

Projekt EESSI (Elektronička razmjena informacija o socijalnoj sigurnosti; engl. Electronic Exchange of Social Security Information) osmislila je Europska unija za potrebe elektroničke razmjene podataka u području koordinacije socijalne sigurnosti s odgovarajućim tijelima. Cilj projekta EESSI je uspostava sustava elektroničke razmjene podataka između nadležnih ustanova država članica EU u sustavu socijalne sigurnosti, radi učinkovitijeg ostvarivanja prava iz sustava socijalne sigurnosti i to za radnike koji se odluče koristiti pravom slobode kretanja i članove njihovih obitelji.

Ustanove iz područja socijalne sigurnosti će kroz moderan informacijski sustav razmjenjivati elektroničke dokumente i slijediti zajednički dogovorene postupke. Dokumenti će se preko EESSI informacijskog sustava preusmjeravati na odredište u drugoj državi članici.

U Hrvatskoj je to REGOS (Središnji registar osiguranika), koji će obavljati poslove pristupne točke. Hrvatska implementacija EESSI sustava osim pristupne točke (eng. Access Point) sadrži i niz web aplikacija – RINA (Reference Implementation for National Application) za svaku od hrvatskih institucija u projektu.

Vlada RH je odabrala Regos (Središnji registar osiguranika) kao ustanovu koja je dizajnirala i pripremila sustav elektroničke razmjene podataka u sustavu socijalne sigurnosti, u suradnji s vodećim hrvatskim informatičkim tvrtkama. Regos pruža usluge korištenja sustava za sve nadležne ustanove RH te djeluje kao jedinstvena pristupna točka između nadležnih ustanova država članica u sustavu socijalne sigurnosti.

Institucije koje ulaze u EESSI:

  • Središnji registar osiguranika – centralni IT sustav za RH
  • Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
  • Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
  • Hrvatski zavod za zapošljavanje

Ključne prednosti koje će hrvatske institucije socijalne sigurnosti imati od međunarodne razmjene podataka:

  • Brza i učinkovita razmjena poruka između ustanova socijalne sigurnosti
  • Razmjena točnih podataka među državama zbog standardiziranih elektroničkih dokumenata
  • Transparentnost postupaka kroz zaštitu od prijevare
  • Sigurno postupanje s osobnim podacima

EESSI projekt označava važan korak naprijed u modernizaciji procesa koordinacije i komunikacije institucija iz područja socijalne sigurnosti. Novi će alat koristiti građanima koji su živjeli i radili u nekoliko država sudionica ili koji su na putovanju i boravku u nekoj od članica EU. Svoja će prava u sustavu socijalne skrbi od sada koristiti brže i učinkovitije. Njihove će informacije biti dostupne na razini EU, bez papirologije i potrebe za poštanskim posredovanjem u prikupljanju podataka. Posljedično, EESSI donosi bržu isplatu naknada. EESSI olakšava i zapošljavanje hrvatskih građana u nekoj od članica EU, ali i obrnuto, jer pojednostavljuje proces prijava i odjava iz nadležnih institucija, te tako neizravno poboljšava investicijsku klimu i aktivnosti povezane s turizmom.

Zaposlenici uključenih ustanova dobivaju informacijski sustav na hrvatskom jeziku, kao i dokumente koji se razmjenjuju, što smanjuje mogućnost nesporazuma te povećava efikasnost djelatnika.

Zemlje članice EU podatke će razmjenjivati točno zbog standardiziranih elektroničkih dokumenata prevedenih na njihov jezik.

U okviru EESSI-ja, uvode se mjere zaštita od prijevare i sprječavanja pogreški uz korištenje najmodernije ICT tehnologije. Sadržaj podataka bit će dostupan samo relevantnim institucijama, a države članice i dalje će biti odgovorne za osiguravanje visokih standarda zaštite podataka u skladu s pravilima EU-a.

EESSI će ubrzati razmjene između nacionalnih tijela. Omogućit će bržu obradu pojedinačnih slučajeva, ali i brži izračun i isplatu naknada.