Bandić osigurao samo pola novca za Jankomir

Milan Bandić i Slavko Kojić

Autor: 12/1/2011 9:59

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić na sjednici u utorak pokušao je aneksom sporazuma s bolnicom Sveti Ivan u Jankomiru izbjeći plaćanje preuzetih obaveza te ustanove. Bandić je u svom prijedlogu aneksa ugovora htio da polovicu od 30 milijuna kuna, koliko je potrebno za gradnju ženskog odijela i nabavno-skladišne zgrade, osigura zadužnicom na ime ove gradske bolnice.

-.-Zvonimira Ivanišević / Zagrebancija.com-.-Grad je bolnici isplatio pola od dogovrenog iznosaZaduživanjem na ime bolnice ona bi bila dovedena u nepovoljan položaj ukoliko bi Grad prestao isplaćivati novac, kao što je to slučaj s bolnicom Sveti Duh koja grca u dugovima zbog neisplate dugova za obavljene građevinske radove od prije nekoliko godina.

Gradnjom ceste kroz bolnički krug dio odjela bi bio izvan funkcije

Cijela zavrzlama oko bolnice Sveti Ivan u Jankomiru počela je u ožujku ove godine kad je Grad htio graditi produžetak Šoljanove ulice na Jankomiru. Ulica se produžuje kako bi se parcele privatnih investitora spojile na komunalnu infrastrukturu čime bi im se omogućila gradnja na njima.

Produžetak Šoljanove bi trebao proći kroz bolnički krug. Kako bi Grad mogao krenuti raditi cestu, trebao je postati vlasnik tog zemljišta. Zato je gradonačelnik Bandić predložio da se sklopi sporazum o nagodbi prema kojemu bi bolnica to zemljište darovala Gradu. Takav zaključak poslan je na odobrenje u Gradsku skupštinu. No zastupnici su ga odbili. Glavna zamjerka je bila što bi se izgradnjom ceste bolnica presjekla na dva dijela čime bi odjel IIIa, na kojemu je smještena kronična ženska psihologija, kao i zgrada skladišta, ostali odvojeni od ostatka bolnice te bi praktički bili izvan funkcije.

Gradonačelnik je pokušao uvjeriti zastupnike kako postoji stari sporazum o darovanju zemljišta kojim se Grad obvezao izgraditi navedene objekte, kao i novu zgradu za odjel kronične muške psihologije. No zastupnici su takav zaključak odbili budući da ne vjeruju gradonačelnikovim obećanjima te su zatražili da se prvo izgrade novi objekti i presele bolesnici, a tek onda da Grad počne raditi cestu.

Postignut kompromis oko darovanja zemljišta

Nakon natezanja koje je trajalo mjesec dana zastupnici i gradonačelnik postigli su kompromis. Prema tom dogovoru, Grad će ući u posjed zemljišta nakon što se na račun bolnice uplati 30 milijuna kuna koliko je potrebno za gradnju novih objekata za ženski odjel i skladište. Budući da ovaj iznos nije bio planiran u ovogodišnjem proračunu napravljena je preraspodjela sredstava. Također, prema postignutom sporazumu Grad bi trebao u proračunu za iduću godinu osigurati 60 milijuna kuna za gradnju muškog odjela.

No kako svari stoje, gradonačelnik se očito ne misli držati ovog dogovora. Naime, 25. studenog je na račun bolnice uplatio 15 milijuna kuna, što je polovica od dogovorenog. Ostatak novca koji je potreban za gradnju pribavio bi se zadužnicom na ime bolnice. Takav zaključak poslan je na sjednicu Gradske skupštine u utorak. Ovakav aneks bio bi nepovoljan za bolnicu jer bi oni ostali bez ikakve garancije da će im Grad platit taj iznos te bi postojala mogućnost da oni sami moraju isplatiti taj dug.

-.-Zvonimira Ivanišević/ Zagrebancija-.-Kao što smo naveli zastupnici su odbili takav aneks, pa je predložen novi kojim se Gradu dopušta da uđe u posjed ali da najkasnije do 31. ožujka 2012. doznačiti Psihijatrijskoj bolnici ”Sveti Ivan” preostali iznos od 15 milijuna kuna. Kao mjera osiguranja Grad će bolnici izdati bianco mjenice.

U proračunu 2012. samo polovica planiranih sredstava

Iako je preraspodjelom unutar proračuna Grad trebao osigurati u ovogodišnjem proračun sredstva za gradnju novih zgrada odjela ona nisu isplaćena bolnici.

Kako se gradonačelniku žurilo s ulaskom u posjed te pripremom za početak radova na produživanju Šoljanove predložio je izmjenu prvotnog sporazuma. No tu nije kraj nepoštivanja sporazuma koji je postignut između Grada i bolnice. Naime, prema tom sporazumu Grad je trebao u proračunu za iduću godinu osigurati 60 milijuna kuna kako bi se izgradio odjel za kroničnu mušku psihijatriju. No u prijedlogu proračuna za iduću godinu za bolnicu u Jankomiru planirano je samo 30 milijuna kuna. Ponovo je Grad osigurao samo pola iznosa na koji se obvezao.

Očito da zastupnici nisu bili u krivu kada su tražili čvrsta jamstva za ovu bolnicu. Iz posljednjih postupaka Gradske uprave može se zaključiti da im ona nije osobiti prioritet.