Grad ima više od milijardu kuna prenesenih obveza

HNS

Autor:: Sanjin Španović 2/18/2011 15:56

Grad Zagreb nema gospodarsku strategiju. Mora se aktivirati cijela imovina grada Zagreba. Zato HNS predlaže da se u širem središtu Zagrebu stavi imovina u funkciju preko malog i srednjeg poduzetništva – najavio je danas Dragan Kovačević, predsjednik gradskog HNS-a.

On je predložio da se imovina dade u najam za jednu kuna na pet godina a da najmoprimci preuzmu obavezu zapošljavanja ljudi i uređivanja te imovine.

-.-Zagrebancija-.- Jozo Radoš, Hns

Smanjiti komunalne naknade

-Mi želimo da zapošljavanje dobije na značaju. Također, tražimo i ponovnu industrijalizaciju Zagreba kako bi se napravila konkuretnost na razini Bratislave i ostalih gradova u regiji i pozvalo investitore u Zagreb na periferiju. Jedan od načina je i smanjenje komunalne naknade – rekao je Kovačević koji smatra da se to mora provesti odmah jer je samo lani 4000 obrta i malih i srednjih poduzetnika zatvoreno.

Također, naveo je kako ova pitanja nisu samo za Gradsku upravu i gradonačelnika Milana Bandića, već i stvar odnosa Vlade i Grada.

-Nova vlada će imati drugačiji odnos sa Zagrebom, bolji. Zagreb treba stvarati kao centar razvoja Hrvatske, a onda se preko Zagreba koji je nositelj mogu razvijati i druga mjesta u Hrvatskoj – kaže Kovačević.

Plodno tlo za razna pogodovanja i malverzacije

Jozo Radoš podsjetio je kako u nalazu državne revizije stoji da je od 11443 objekata kojima upravlja grada vrijednost procijenjena za samo 4654 njih.

Također, pažnju je skrenuo i na činjenicu da je skoro milijardu kuna obaveza grada Zagreba preneseno sa 2009. na 2010. godinu.

– To je sada već teško pratiti koliko je sada taj iznos, odkada je aktualan. To je plodno tlo za neke da rade što požele, da se rade razna pogodovanja i malverzacije – dodao je Radoš.