Divlja odlagališta otpada u Zagrebu

Jedna od najaktualnijih tema u Gradu Zagrebu i dalje je tema otpada i ilegalnih divljih odlagališta. Brojni gradski zastupnici upozoravali su na povećanje broja divljih odlagališta nakon uvođenja novog modela odvajanja otpada, što je gradonačelnik Tomašević demantirao.

“Što se tiče ilegalnih odlagališta, njih nema više od kad je krenuo novi model odvoza i naplate otpada, međutim činjenica je da se Grad Zagreb već desetljećima bori s divljim odlagalištima. Borimo se s time tako da smo postavili određene kamere, tako da imamo suradnju s policijom i presrećemo posebice kamione, jer to ne rade samo građani, nego to organizirano rade i određene firme i tu postoje određene istrage i kazneni postupci jer je to isto tako u kaznenom zakonu predviđeno kao kazneno djelo. Tako da se borimo s time. Nismo primijetili nikakav povećani trend jer se jasno vidi nakon ovog modela odvoza otpada da ne samo da se smanjila količina miješanog otpada, nego se točno vidi da se za toliko povećala količina odvojenog otpada. Jer to vidimo i na količinama plastike i na količinama biootpada i na količinama papira. Tako da definitivno ne stoji da su se povećala ilegalna odlagališta zbog novog modela.”, rekao je gradonačelnik Tomašević.

Tomašević je napomenuo kako će svi podaci o tome biti javni jer pripremaju izvješće za Skupštinu.