DUGO SELO

Usvojen sporazum

za gospodarenjem otpadom

SPORAZUM O CENTRU ZA OTPAD

Zvonimira Ivanišević/ Zagrebancija

Posao gospodarenja otpadom je odgovoran posao i mora biti prepušten struci,a sustav gospodarenja otpadom u Andrilovcu se treba unaprijediti

Autor: dugoselo.hr

Objavljeno: 28.02.2012. 12:01h

Gradski vijećnici Dugog Sela usvojili su prijedlog Sporazuma o uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, izgradnji i korištenju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Zagrebačke županije prema kojem su sve jedinice lokalne samouprave suglasne da postojeći kapaciteti sustava gospodarenja otpadom u Zagrebačkoj županiji nisu zadovoljavajući, kao i da financijski i organizacijski nadilaze mogućnosti svake JLS.

Zagrebačka županija osnovala je polovicom 2010. godine Društvo ''Gospodarenje otpadom Zagrebačke županije d.o.o.'' koje će preuzeti poslove gospodarenja otpadom za sve područja JLS. Kako je pojasnio gradonačelnik Vlado Kruhak, ovim Sporazumom se omogućuje daljnja realizacija Studije izvodljivosti na lokaciji u naselju Tedrovec, na području Općine Brckovljani.

- Posao gospodarenja otpadom je odgovoran posao koji mora biti prepušten struci. Ova gotovo ekološka katastrofa koja nam se dogodila na gradskom odlagalištu Andrilovec pokazala da je naš sustav gospodarenja otpadom u Andrilovcu je manjkav, potrebno ga je unaprijediti i uskladiti -  kazao je gradonačelnik.

Što se tiče mogućnosti da županijski centar bude smješten na gradskom odlagalištu, što je bilo pitanje vijećnika, ona je isključena.

- Ne postoji mogućnost proširenja deponija Andrilovcu, kao takav još može zadovoljiti gradske potrebe za 10 do 12 godina, a prostor za županijski centar zahtjeva velike površine što Andrilovec ne zadovoljava - odgovora gradonačelnik, dodajući kako će do realizacije županijskog centra Grad ulagati u svoje odlagalište.

KLJUČNI PODACI

  • SPORAZUM O CENTRU ZA OTPAD
  • Usvojen sporazum za gospodarenjem otpadom

Autor:

dugoselo.hr

28.02.2012.

12:01h


ŽUPANIJA, NAJČITANIJE