TRNJE

Spriječite nezakonitu

gradnju zgrada na Vrbiku

PERO KOVAČEVIĆ NADLEŽNIMA:

Zvonimira Ivanišević/ Zagrebancija

Unatoč činjenici da su nadležna tijela ispravke proglasili nezakonitim i ništavnim, investitori namjeravaju početi graditi zgrade na Vrbiku

Autor: R.I.

Objavljeno: 16.03.2012. 11:28h

Pero Kovačević, predsjednik Mjesnog odbora Vrbik, još je, kako navodi, 2010. godine utvrdio da su nezakonito provedene izmjene i dopune UPU-a Vrbik te je o istom obavijestio nadležne.

Budući da će se na tom području, na temelju nezakonitih ispravaka UPU-a graditi dvije zgrade, o čemu je portal Zagrebancija.com već pisao, Kovačević se odlučio otvorenim pismom obratiti ministru graditeljstva Ivanu Vrdoljaku, gradonačelniku Milanu Bandiću, Davoru Bernardiću, predsjedniku Gradske skupštine, te Mladenu Bajiću, glavnom državnom odvjetniku.

-.-Zagrebancija.com-.-- Vjerujem da ste upoznati sa aferom nezakonitih ispravaka dokumenata prostornog uređenja u Gradu Zagrebu gdje su se pod krinkom ispravaka nezakonito mijenjali i dopunjavali dokumenti prostornog uređenja. Unatoč činjenici da su nadležna tijela te ispravke proglasili nezakonitim i ništavnim, investitori namjeravaju početi graditi zgrade na Vrbiku na temelju ništavne i nezakonite lokacijske dozvole. Nadležni i pravna država šute i stoga vas umoljavam da zajedno prisilim odgovorne na zakonito postupanje - ističe Kovačević u uvodu svoga pisma.

Otvoreno pismo Pere Kovačevića donosimo u cjelosti:

Poštovani,

7. lipnju 2010. godine, sasvim slučajno sam utvrdio, da su provedene nezakonite izmjene i dopune UPU-a Vrbik- središnji dio i UPU-a ''Munja'' pod krinkom ispravka, te sam podnio prijavu gospodinu Mladenu Bajiću, glavnom državnom odvjetniku zbog nezakonito izvršenih izmjene i dopune ova dva UPU-a. U prijavi sam naznačio da je ukupno obavljeno 58 Ispravaka dokumenata prostornog uređenja što ih je donijela Gradska skupština Grada Zagreba u razdoblju 2006-2009 godina, te da treba provjeriti i 56 ostalih Ispravaka.

Povjerenstvo Gradske skupštine za utvrđivanje činjenica u vezi s objavom u Službenom glasniku Grada Zagreba ispravaka dokumenata prostornog uređenja što ih je donijela Gradska skupština( u daljem tekstu: Povjerenstvo), završilo je svoj rad te utvrdilo da je u 58 objavljenih Ispravaka bilo 278 točaka pojedinačnih ispravaka. Povjerenstvo je za 215 pojedinačnih ispravaka utvrdilo da to nisu bili ispravci već nezakonite izmjene i dopune dokumenata prostornog uređenja.

Nakon toga, 23. studenoga 2010. godine skrenuo sam, u otvorenom pismu,pozornost Borisu Špremu,predsjedniku Gradske skupštine i Milanu Bandiću, gradonačelniku da nije dovoljno da Gradska skupština na sjednici - koja je održana 30. studenoga 2010. godine - prihvatiti Izvješće Povjerenstva , i dostavi dokumenataciju Državnom odvjetništvu i USKOKU , dapače tražio poduzimanje konkretnih i zakonitih pravnih mjera i radnje i to:

- da Gradska skupština i gradonačelnik sve nezakonite Ispravke kojima su mijenjani i dopunjavani dokumenti prostornog uređenja što ih je donijela Gradska skupština, stavite izvan snage i proglasiti ih pravno ništavnim;

- da Gradska skupština i gradonačelnik trebaju dadu odgovor na pitanje što će napraviti i je li će, te pod kojim uvjetima legalizirati bespravnu izgradnju u slučajevima kad su nezakoniti Ispravci pravno konzumirani te su izdate građevinske dozvole po kojima je obavljena izgradnja, koje bi se također trebalo oglasiti pravno ništavnim;

- da Gradska skupština i gradonačelnik pokrenu postupak oglašavanja pravno ništavnim lokacijskih i građevinskih dozvole, izdatih na temelju nezakonitih Ispravaka, koji su u pripremnoj fazi pravog konzumiranja.

Boris Šprem je prema pisanju medija, a vezano za moje otvoreno pismo izjavio: “da je Skupština Grada Zagreba vezano za problematične izmjene prostornih planova, nakon posljednje sjednice(sjednice održane 30. studenoga 2010.) tražila mišljenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva „. U „Večernjem listu“ od 17. siječnja 2011. objavljen je Ispravak Ministarstva u kojem stoji .“da od Skupštine Grada još nisu dobili zahtjev“.

Kako su se predsjednik Gradske skupštine i gradonačelnik oglušili na moje zakonite prijedloge i zahtjeve, a nezakoniti Ispravci su i dalje na pravnoj snazi, 15. prosinca 2010. i 17. siječnja 2011. godine uputio sam Otvoreno pismo gospođi Marini Matulović Dropulić, bivšoj ministrici odnosno Branku Bačiću, bivšem ministru u kojem sam predlažio da Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva kao stvarno i mjesno nadležno, po službenoj dužnosti, sukladno odredbama članka 128. Zakona o općem upravnom postupku :

1. oglasi ništavnim sve lokacijske i građevinske dozvole izdane na temelju nezakonitih Ispravaka dokumenata prostornih dokumenta ;

2. obavi nadzor nad nezakonitim Ispravcima i obveže Gradsku skupštinu da stavi izvan snage sve objavljene nezakonite Ispravke.

Na moje zahtjev i Otvoreno pismo bivšoj ministrici i ministru nisam dobio odgovor, kao što nisam dobio odgovor na moj zahtjev i Otvoreno pismo upućeno Milanu Bandiću.

Konačno se 6. prosinca 2011. godine oglasila i građevinska inspekcija Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva te utvrdila da su Ispravci nezakoniti i ništavni.

Unatoč decidiranom stavu građevinske inspekcije da su Ispravci nezakoniti, ništavni Gradska skupština, gradonačelnik Bandić i Ministarstvo nisu ništa poduzeli u cilju stavljanja Ispravaka izvan pravne snage i oglašavanja ništavnim izdanih lokacijskih i građevinskih dozvola na temelju nezakonitih i ništavnih Ispravaka.

Stoga javno pitam Ivana Vrdoljaka, Milana Bandića, Davora Bernardića i Mladena Bajića kane li nešto poduzeti na temelju mojih zahtjeva i kaznene prijave ili njihovo nepostupanje odnosno ignoriranje mojih zahtjeva i prijave - znači da su nezakoniti ispravci dokumenata prostornog uređenja pravno valjani.

Ukoliko drže da su nezakoniti ispravci dokumenata prostornog uređenja pravno valjani, što se može protumačiti iz njihovog nepostupanja po mojoj prijavi i zahtjevima tada sam obvezan podnijeti prijavu protiv sebe zbog lažnog prijavljivanja kaznenog djela.

Poštovani, učinite konačno nešto ili procesuirajte mene i medije koji smo otvorili pitanje nazakonitih ispravaka, gradnje zlatnih WC-a, nadstrešnica i drugih afera na koje pravna država nije reagirala.

KLJUČNI PODACI

  • PERO KOVAČEVIĆ NADLEŽNIMA:
  • Spriječite nezakonitu gradnju zgrada na Vrbiku

Autor:

R.I.

16.03.2012.

11:28h


KVARTOVI, NAJČITANIJE