DRUŠTVO

Sječa i uklanjanje

starih stabala na Medvednici

GRAĐANI, OPREZ

wikipedia.org

Radovi će se obavljati kroz jesenski period. O svim zahvatima koji će se izvoditi upoznata je Javna ustanova Park prirode Medvednica

Autor:: G.B.

Objavljeno: 28.09.2010. 13:25h

Radovi na njezi i obnovi šumske sastojine započet će u ponedjeljak, 4. listopada. Radi se bukovoj šumi starosti 135 godina unutar 7a odsjeka, čija je površina 15,04 ha. Predio se naziva Varoška gora i u sklopu je gospodarske jedinice 'Sljeme – Medvedgradske šume' kojom gospodare Hrvatske šume d.o.o., UŠP Zagreb, Šumarija Zagreb.

-.-nepoznatizagreb.blog.hr-.-Radovi će se obavljati kroz nadolazeći jesenski period. O svim zahvatima koji će se izvoditi upoznata je Javna ustanova Park prirode Medvednica, radovi se obavljaju u skladu sa Zakonom o šumama i Zakonom o zaštiti prirode, prema Osnovi gospodarenja za gospodarsku jedinicu 'Sljeme – Medvedgradske šume' koja je odobrena od resornog Ministarstva, a temeljem RJEŠENJA koje je izdalo Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, urbroj: 532-08-02-01/1-10-7, klasa: UP/I-612-07/09-33/501.

Kako se radi o vrlo opasnim zahvatima sječe i uklanjanja starih stabala, a područje je isprepleteno planinarskim stazama ( Leustekova staza) te je odredište brojnih planinara, šetača, sportaša, turista i izletnika…, putem javnih glasila i medija želimo obavijestiti svu javnost o radovima koji slijede, uz napomenu da ćemo poduzeti sve mjere opreza prilikom izvođenja istih. Stabla će se izvlačiti pomoću postavljene žičare kako bi se pomladno tlo što manje uništilo pa postoji opasnost od pada s visine zbog čega će do daljnjeg biti zatvorene cesta prema planinarskom domu Runolist kao i Leustekova staza. Glavna cesta prema vrhu Medvednice također će se u tom dijelu povremeno zatvarati. Biti će postavljene sigurnosne trake, obvezne obavijesne table i drvene pregrade kako bi se spriječio prolaz u područje radova.

Građane molimo za razumijevanje i pojačan oprez u periodu trajanja radova kako ne bi došlo do eventualnih ozljeda.

Oplodna sječa stručan je termin procesa pomlađivanja šumske sastojine. Sastoji se od više sijekova kojima je cilj postići da buduća stabla budu genetski najbolje kakvoće. Poslije dovršne sječe oštro oko šumara primijetit će između nabujale trave mnoštvo mladih biljaka koje ubrzano rastu proklijane iz sjemenja posječnog drveća oslobođene njihove zasjene. Tako se rađa mlada šuma koja će uz šumarsku brigu ubrzo pokriti oku neugodno golo područje. Kako se ovdje radi o dovršnom sijeku ili uklanjanju preostalih starih stabala na površini dužnost nam je upoznati pučanstvo s postupkom koji slijedi te će na obavijesnim tablama biti objašnjen postupak pomlađivanja, a za sve upite i informacije moguće je javiti se u Šumariju Zagreb (na adresi Kosirnikova 35b).

KLJUČNI PODACI

  • GRAĐANI, OPREZ
  • Sječa i uklanjanje starih stabala na Medvednici

Autor:

G.B.

28.09.2010.

13:25h


AKTUALNOSTI, NAJČITANIJE