DRUŠTVO

Ne čekajte zadnji

čas za predaju zahtjeva ZET-u

NOVE PRETPLATNE KARTE

Zvonimira Ivanišević/ Zagrebancija

Zbog gužvi na prodajnim mjestima, iz ZET-a preporučuju učenicima i studentima da ne čekaju kraj mjeseca za predaju zahtjeva

Tekst:: G.B.

Objavljeno: 22.08.2012. 12:59h

ZET od 22. kolovoza zaprima zahtjeve za izdavanje novih pretplatnih karata i produljenje statusa učenika i studenata za školsku, odnosno akademsku 2012./2013. godinu.

-.-Zvonimira Ivanišević/ Zagrebancija-.-Odlukom o socijalnoj skrbi pravo na besplatan prijevoz na području Grada Zagreba ostvaruju učenici i studenti s prebivalištem u Gradu Zagrebu, čiji su ukupni mjesečni prihodi po članu obiteljskog domaćinstva jednaki ili manji od 2000,00 kuna. Učenici i studenti pravo na besplatan prijevoz u vozilima ZET-a ostvaruju predočenjem godišnje pretplatne karte ZET-a.

Korisnike prava, na njihov zahtjev, utvrđuje nadležan Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport na temelju dokaza potrebnih za ostvarivanje prava, sukladno Odluci. Korisnici besplatnog prijevoza besplatne učeničke i studentske kupone preuzimaju na prodajnim mjestima ZET-a prema Popisu nadležnog Gradskog ureda kojemu su podnijeli Zahtjev za ostvarivanje prava za školsku ili akademsku godinu 2012./2013.

Učenici i studenti bez prava na besplatni prijevoz moraju kupiti kupone

Učenici i studenti koji ne osvaruju pravo na besplatan prijevoz sukladno navedenoj Odluci, nakon izrade pretplatne karte ili produljenja statusa, obvezni su na prodajnim mjestima ZET-a ili kioscima Tiska kupiti mjesečni ili godišnji kupon ZET ili ZET/HŽ, prema cijeni iz Cjenika ZET-a.

Za izdavanje nove učeničke i studentske pretplatne karte ili produljenje statusa potrebno je ZET-u podnijeti ispravno popunjen zahtjev, na kojem je istinitost navoda ovjerila nadležna škola ili fakultet. Za izdavanje nove pretplatne karte također treba donijeti i jednu fotografiju 3x3,5 cm, ne stariju od šest mjeseci, koja je na poleđini ovjerena pečatom obrazovne ustanove, s tim da je pola pečata na fotografiji, a pola na zahtjevu.

Učenici i studenti koji imaju nove kartice ZET-a, za produljenje valjanosti statusa učenika ili studenta prilikom predaje zahtjeva ne moraju priložiti fotografiju, a obvezni su dati na uvid važeću pretplatnu kartu u koju se upisuju novi podaci o statusu.

-.-zet.hr-.-Student uz ovjeren zahtjev predaje na uvid osobnu iskaznicu i indeks s upisanim semestrom tekuće godine.

Učenicima i studentima preporučuje se da ne čekaju kraj mjeseca za predaju Zahtjeva

Korisnicima koji su dosad koristili đačku pokaznu kartu, a ove godine imat će status redovnog studenta, ne izdaje se nova kartica već se promjena upisuje na postojeću karticu.

Pravo na đačke i studentske karte nemaju srednjoškolci nakon navršene 21. godine života, redovni studenti koji su izgubili studentska prava, studenti poslijediplomskog studija, izvanredni studenti, polaznici večernjih škola, raznih tečajeva te osobe u radnom odnosu.

Učenici i studenti s područja Zagrebačke županije, koji ostvaruju pravo na subvencionirani prijevoz, dužni su ovjeriti zahtjev za izdavanje pretplatne karte u gradu ili općini prema mjestu prebivališta ili prilikom predaje zahtjeva priložiti potvrdu o pravu na subvencionirani prijevoz.

Temeljem iskustva iz prethodnih godina, kada su se oko 1. listopada, odnosno istekom valjanosti karata za prethodnu školsku godinu stvarale gužve na prodajnim mjestima ZET-a, preporučujemo učenicima i studentima da ne čekaju kraj mjeseca za predaju Zahtjeva.

KLJUČNI PODACI

  • NOVE PRETPLATNE KARTE
  • Ne čekajte zadnji čas za predaju zahtjeva ZET-u

Tekst:

G.B.

22.08.2012.

12:59h


AKTUALNOSTI, NAJČITANIJE