Trenutna pozicija: Naslovnica>Aktualnosti>Društvo
NOVE PRETPLATNE KARTE
Ne čekajte zadnji čas za predaju zahtjeva ZET-u
Zbog gužvi na prodajnim mjestima, iz ZET-a preporučuju učenicima i studentima da ne čekaju kraj mjeseca za predaju zahtjeva
slika vijesti

Photo Zvonimira Ivanišević/ Zagrebancija
Članak

Tekst: G.B.
Objavljeno: 22.08.2012. 12:59h

ZET od 22. kolovoza zaprima zahtjeve za izdavanje novih pretplatnih karata i produljenje statusa učenika i studenata za školsku, odnosno akademsku 2012./2013. godinu.

-.-Zvonimira Ivanišević/ Zagrebancija-.-
Photo Zvonimira Ivanišević/ Zagrebancija  
Odlukom o socijalnoj skrbi pravo na besplatan prijevoz na području Grada Zagreba ostvaruju učenici i studenti s prebivalištem u Gradu Zagrebu, čiji su ukupni mjesečni prihodi po članu obiteljskog domaćinstva jednaki ili manji od 2000,00 kuna. Učenici i studenti pravo na besplatan prijevoz u vozilima ZET-a ostvaruju predočenjem godišnje pretplatne karte ZET-a.

Korisnike prava, na njihov zahtjev, utvrđuje nadležan Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport na temelju dokaza potrebnih za ostvarivanje prava, sukladno Odluci. Korisnici besplatnog prijevoza besplatne učeničke i studentske kupone preuzimaju na prodajnim mjestima ZET-a prema Popisu nadležnog Gradskog ureda kojemu su podnijeli Zahtjev za ostvarivanje prava za školsku ili akademsku godinu 2012./2013.

Učenici i studenti bez prava na besplatni prijevoz moraju kupiti kupone

Učenici i studenti koji ne osvaruju pravo na besplatan prijevoz sukladno navedenoj Odluci, nakon izrade pretplatne karte ili produljenja statusa, obvezni su na prodajnim mjestima ZET-a ili kioscima Tiska kupiti mjesečni ili godišnji kupon ZET ili ZET/HŽ, prema cijeni iz Cjenika ZET-a.

Za izdavanje nove učeničke i studentske pretplatne karte ili produljenje statusa potrebno je ZET-u podnijeti ispravno popunjen zahtjev, na kojem je istinitost navoda ovjerila nadležna škola ili fakultet. Za izdavanje nove pretplatne karte također treba donijeti i jednu fotografiju 3x3,5 cm, ne stariju od šest mjeseci, koja je na poleđini ovjerena pečatom obrazovne ustanove, s tim da je pola pečata na fotografiji, a pola na zahtjevu.

Učenici i studenti koji imaju nove kartice ZET-a, za produljenje valjanosti statusa učenika ili studenta prilikom predaje zahtjeva ne moraju priložiti fotografiju, a obvezni su dati na uvid važeću pretplatnu kartu u koju se upisuju novi podaci o statusu.

-.-zet.hr-.-
Photo zet.hr  
Student uz ovjeren zahtjev predaje na uvid osobnu iskaznicu i indeks s upisanim semestrom tekuće godine.

Učenicima i studentima preporučuje se da ne čekaju kraj mjeseca za predaju Zahtjeva

Korisnicima koji su dosad koristili đačku pokaznu kartu, a ove godine imat će status redovnog studenta, ne izdaje se nova kartica već se promjena upisuje na postojeću karticu.

Pravo na đačke i studentske karte nemaju srednjoškolci nakon navršene 21. godine života, redovni studenti koji su izgubili studentska prava, studenti poslijediplomskog studija, izvanredni studenti, polaznici večernjih škola, raznih tečajeva te osobe u radnom odnosu.

Učenici i studenti s područja Zagrebačke županije, koji ostvaruju pravo na subvencionirani prijevoz, dužni su ovjeriti zahtjev za izdavanje pretplatne karte u gradu ili općini prema mjestu prebivališta ili prilikom predaje zahtjeva priložiti potvrdu o pravu na subvencionirani prijevoz.

Temeljem iskustva iz prethodnih godina, kada su se oko 1. listopada, odnosno istekom valjanosti karata za prethodnu školsku godinu stvarale gužve na prodajnim mjestima ZET-a, preporučujemo učenicima i studentima da ne čekaju kraj mjeseca za predaju Zahtjeva.

ključne riječi zagrebački električni tramvaj, zet, pretplatne karte, učenici, studenti, besplatan prijevoz,
Imate zanimljivu priču, fotografiju, video? Tišti Vas neki problem ili mislite da bi bilo nešto zanimljivo za objaviti? Ispunite formular za kontakt, ostavite podatke i naši novinari kontaktirat će Vas u najbržem roku...