25 % DO 27 % GRADSKOG PRORAČUNA NAMIJENJENO JE ZA SUZBIJANJE SIROMAŠTVA

- Naši beskućnici imaju prenoćišta, a ranjive skupine i potrebiti imaju različite programe preko kojih im pružamo nužnu pomoć - zaključila je Jelena Pavičić Vukičević

U Staroj gradskoj vijećnici održala se konferencija Siromaštvo u urbanim sredinama koju je Grad Zagreb organizirao u povodu Svjetskog dana siromaštva i 15. obljetnice Dobrog doma, ustanove koju je Grad Zagreb osnovao radi osiguravanja raznih oblika prehrane za svoje socijalnougrožene građane, od prehrane u pučkoj kuhinji do dostave ručkova starijim i teškobolesnim te obiteljskih paketa i mliječne hrane za djecu.

Konferencija je prvenstveno bila namijenjena nacionalnim i lokalnim donositeljima odluka iz područja socijalne politike, ustanovama socijalne skrbi, organizacijama civilnog društva i stručnjacima koji rade s ranjivim skupinama društva, a ujedno je to bila i prilika za razmjenu iskustava i primjera dobre prakse svih dionika koji su uključeni u rješavanje problema siromaštva.

Na otvaranju Konferencije zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba Jelena Pavičić Vukičević istaknula je da je čak 25 % do 27 % gradskog proračuna namijenjeno suzbijanju siromaštva preko raznih socijalnih programa.

– Pomoć siromašnima su djela, a ne riječi. Čitavim nizom socijalnih mjera što ih Grad Zagreb poduzima aktivno radimo na smanjenju siromaštva. Naši beskućnici imaju prenoćišta, a ranjive skupine i potrebiti imaju različite programe preko kojih im pružamo nužnu pomoć – zaključila je Pavičić Vukičević.

Potom su se u prvome dijelu Konferencije predstavili inovativni modeli koji se zalažu da se zdravstvenoispravna hrana ne baca i sustav za preraspodjelu viškova hrane (doniranje) u Hrvatskoj. Sudionici su se zapravo upoznali s problematikom siromaštva općenito.

U drugome dijelu predstavljen je socijalni programi velikih gradova: Rijeke, Splita, Osijeka i Zagreba, a istovremeno se održavala i radionice za studente.